Emergency Response Plan

MACON CAMPUS MGA Police 478.471.2414
Switchboard 478.471.2700
COCHRAN CAMPUS MGA Police 478.934.3002
Switchboard 478.934.6221
DUBLIN CAMPUS MGA Police 478.934.3002
Switchboard 478.275.6643
EASTMAN CAMPUS MGA Police 478.934.3002
Switchboard 478.374.6980
WARNER ROBINS CAMPUS MGA Police 478.934.3002
Switchboard 478.929.6700

FOR AN EMERGENCY DIAL MGA Police at 478.934.3002 oR 911