Emergency Response Plan

MACON CAMPUS MGA Police 478.471.2414
Switchboard 478.471.2700
COCHRAN CAMPUS MGA Police 478.934.3002
Switchboard 478.934.6221
DUBLIN CAMPUS MGA Police 478.274.7751
Switchboard 478.275.6643
EASTMAN CAMPUS MGA Police 478.374.6403
Switchboard 478.374.6980
WARNER ROBINS CAMPUS MGA Police 478.731.9901
Switchboard 478.929.6700
WRPD 478.929.1170

FOR AN EMERGENCY DIAL 911